ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Ελάχιστο όριο ηλικίας για τον οδηγό, καθώς και για τον πρόσθετο οδηγό, είναι τα 23 έτη. Το ανώτατο όριο ηλικίας είναι τα 70 έτη.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο οδηγός και ο πρόσθετος οδηγός θα πρέπει να έχουν δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία της ενοικίασης. Η άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. Σε περίπτωση τρίτης χωρας θα πρέπει να είναι κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του. Οι δυο οδηγοί θα πρέπει παρουσιάσουν κατά την έναρξη της ενοικίασης 

το δίπλωμα οδήγησης, μια έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι γνήσια. Τα αντίγραφα δεν γίνονται δεκτά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ενοικίαση και δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ /ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά, η εγγύηση είναι 450€ και δεν απαιτείται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, η εγγύηση είναι 350€. 

Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της μίσθωσης. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις επιστροφής της εγγύησης από την τράπεζα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η κράτηση ενός αυτοκινήτου ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία του αυτοκινήτου που επιλέξατε και όχι για ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου.

Οι εικόνες της ιστοσελίδας αποτελούν παραδείγματα για μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας. 

Σε περίπτωση που μια κατηγορία δεν είναι διαθέσιμη, η εταιρεία σας παραδίδει ένα όχημα ίσης ή ανώτερης κατηγορίας χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αλλαγή της κράτησης μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Γίνεται εκ νέου υπολογισμός της τιμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, στις ισχύουσες τιμές της εκατοστέ χρονικής περιόδου.

Η πρώτη κράτηση θα ακυρωθεί και θα ισχύει η δεύτερη. Αλλαγές μετά την έναρξη της ενοικίασης πρέπει να γίνονται έγκαιρα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η ακύρωση της κράτησης είναι δωρεάν έως 7 ημέρες πριν από την έναρξη ενοικίασης και σας επιστρέφεται η προκαταβολή.

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν την έναρξη ενοικίασης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

Για μια επιβεβαιωμένη ενοικίαση η οποία δεν πραγματοποιείται λόγω άκυρων ή ελλιπών εγγράφων, μη εμφάνισης του πελάτη, μιας εσπευσμένης αποχώρησης του πελάτη ή μιας ακύρωσης μετά την έναρξη της ενοικιαστικής περιόδου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Για τις μέρες που το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την ενοικιαστική περίοδο δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

Σε περίπτωση που ο ενοικίασης δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα μέρα και ώρα χωρίς ειδοποίηση (μέσω τηλεφώνου ή e-mail) η κράτηση ακυρώνεται μετά από 3 ώρες και χρεώνεται με μια μέρα ενοικίασης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όλα τα οχήματα παραδίδονται μετά από τεχνικό έλεγχο σε ιδιόκτητο συνεργείο και εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό.

Ο πελάτης παραλαμβάνει το όχημα από εκπρόσωπο της εταιρείας κατά την αναφερόμενη τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης του πελάτη, δεν γίνεται αλλαγή στο κόστος της ενοικίασης. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία (μέσω τηλεφώνου η e-mail) τουλάχιστον 3 ώρες πριν την συμφωνηθείσα ώρα, ώστε να οριστεί εκ νέου η παραλαβή, αν υπάρχει η δυνατότητα. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης καθυστερήσει περισσότερο από 30 λεπτά από την συμφωνηθείσα ώρα, ο εκπρόσωπος θα επιστρέψει στην εταιρεία.

Τοποθεσίες παραλαβής είναι το Λιμάνι Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, ο Σταθμός Λεωφορείων Μακεδονία, ο Σταθμός Λεωφορείων Χαλκιδικής, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το ξενοδοχείο (κατόπιν συνεννοήσεως) και το γραφείο μας.

Σε περίπτωση παραλαβής εκτός ωραρίου ο πελάτης επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα σε εκπρόσωπο της εταιρείας κατά την αναφερόμενη τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα (max +1 ώρα). Οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτεί την εγγραφή συγκατάθεση της εταιρείας. Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της 1 ώρας από την αναγραφόμενη και έως και τις 3 πρώτες ώρες χρεώνονται με 50% του ημερήσιου μισθώματος, ενώ άνω των 3 ωρών χρεώνονται ως έξτρα ημέρα.

Τοποθεσίες παράδοσης είναι το Λιμάνι Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, ο Σταθμός Λεωφορείων Μακεδονία, ο Σταθμός Λεωφορείων Χαλκιδικής, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το ξενοδοχείο (κατόπιν συνεννοήσεως) και το γραφείο μας.

Σε περίπτωση παράδοσης εκτός ωραρίου ο πελάτης επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Τα καύσιμα βαρύνουν τον ενοικιαστή και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το αυτοκίνητο στα ίδια επίπεδα βενζίνης που το παρέλαβε.

Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου που έχει μισθώσει και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο καυσίμου που απαιτείται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ενοικιαστής οφείλει να ελέγχει το όχημα εσωτερικά και εξωτερικά πριν από κάθε χρήση, να το προφυλάσσει από πιθανή διακινδύνευση του, να επισημάνει τις ζημιές του στην εταιρεία και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση που το παρέλαβε.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές, τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης. Διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως (συν τα έξοδα διαχείρισης 15€) θα γίνει από την εταιρεία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από την ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ 

Επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 

Δεν επιτρέπεται.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εταιρεία σας παρέχει εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, όπως πληρωμή με μετρητά, πληρωμή με κάρτα VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, VIVA WALLET, κατάθεση σε τράπεζα, με IBAN GR 7170100000000623486696950 &  IBAN GR89 0172 2230 0052 2309 8375 993 (να δηλώσετε απαραίτητα το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό της κράτησης). 

ΦΟΡΟΙ

Όλες οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Το ανώτατο χιλιομετρικό όριο για ενοικίαση αυτοκινήτου μέχρι τρεις ημέρες είναι τα 250 χιλιόμετρα / ημέρα. Η τιμή ορίζεται κατόπιν συνεννόησης. Για ενοικιάσεις άνω των τριών ημερών δεν υπάρχει χιλιομετρικό όριο.”

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
α) Η COMPASS RENT A CAR παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν άδειάς της, με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οποίου οι όροι έχουν ελεγχθεί από το μισθωτή και τους έχει αποδεχθεί πλήρως.
β) Ο Μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και όλοι οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με προσωπική ασφάλιση, εκτός εάν ο Μισθωτής αποδεχθεί προσωπική ασφάλιση κατά την έναρξη της μίσθωσης, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της.
γ) Ο μισθωτής ευθύνεται για τη μερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου εκτός εάν η COMPASS RENT A CAR έχει απαλλάξει τον μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο μισθωτής έχει ήδη αποδεχτεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση και τους όρους για την «κάλυψη κλοπής» (TPC) του αυτοκινήτου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της COMPASS RENT A CAR και εφόσον ο μισθωτής έχει λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.
δ) Οι αποσκευές και τα υπόλοιπα αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η COMPASS RENT A CAR δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά κ.λπ. αυτών.
CDW: ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ 1000€ ΜΕΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
TPC: ΠΟΣΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 1000€ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.
ε) Τα ελαστικά του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία Ασφάλεια σε περίπτωση ζημίας ή φθοράς αυτών.
ε) Η Ασφαλιστική κάλυψη για υλικές ζημιές (CDW) δεν καλύπτει καμιά ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (κάρτερ, σασμάν και διαφορικό) εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) και σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους.