Ο οδηγός και ο πρόσθετος οδηγός θα πρέπει να έχουν δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία της ενοικίασης. Η άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. Σε περίπτωση τρίτης χωρας θα πρέπει να είναι κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χωρας του. Οι δυο οδηγοί θα πρέπει παρουσιάσουν κατά την έναρξη της ενοικίασης το δίπλωμα οδήγησης, μια έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι γνήσια. Τα αντίγραφα δεν γίνονται δεκτά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ενοικίαση και δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.
Επιπλέον θα πρέπει να έχετε μαζί σας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα για να χρεωθεί με το ανάλογο ποσό της εγγύησης.

Μόνο οι αναφερόμενοι στο συμβόλαιο οδηγοί επιτρέπεται να οδηγούν το αυτοκίνητο.  Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον οδηγούς στο συμβόλαιο σας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του συμβολαίου σας. Επιπλέον οδηγός μπορεί να προστεθεί και κατά την διάρκεια της μίσθωσης κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Ο επιπλέον οδηγός θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα.

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής (πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή μετρητά) η εγγύηση ορίζεται στο ποσό των 400 ευρώ. Όταν η πληρωμή γίνεται με μετρητά, τότε θα πρέπει να δοθεί το συνολικό κόστος ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών επιπλέον χρεώσεων (ασφάλειες, ειδικός εξοπλισμός κτλ.). Όταν η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τότε θα πρέπει να δοθεί το συνολικό κόστος της ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών επιπλέον χρεώσεων (ασφάλειες, ειδικός εξοπλισμός κτλ.). Θα πρέπει να υπάρχει ικανό περιθώριο στην πιστωτική/ χρεωστική σας κάρτα για να καλύψει όλες τις χρεώσεις.    

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε ή να επιστρέψετε το αυτοκίνητο σε διαφορετικό σημείο εξυπηρέτησης  από το αρχικά συμφωνημένο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εγκαίρως με την εταιρεία.  Ενδέχεται να υπάρξει υψηλότερη χρέωση.

Είναι εφικτό εφόσον ενημερώσετε την εταιρεία εγκαίρως και με την προυπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο όχημα για ενοικίαση. Ενδέχεται να υπάρξει υψηλότερη χρέωση ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Η ακύρωση της κράτησης είναι δωρεάν έως 7 ημέρες πριν από την έναρξη ενοικίασης και σας επιστρέφεται η προκαταβολή. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν την έναρξη ενοικίασης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Για μια επιβεβαιωμένη ενοικίαση η οποία δεν πραγματοποιείται λόγω άκυρων ή ελλιπών εγγράφων, μη εμφάνισης του πελάτη, μιας εσπευσμένης αποχώρησης του πελάτη ή μιας ακύρωσης μετά την έναρξη της ενοικιαστικής περιόδου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα μέρα και ώρα χωρίς ειδοποίηση (μέσω τηλεφώνου ή e-mail) η κράτηση ακυρώνεται μετά από 3 ώρες και χρεώνεται με μια μέρα ενοικίασης.

(Η προκαταβολή είναι απαραίτητη μόνο σε περιόδους high season 1/6 – 20/9 ).

Τοποθεσίες παραλαβής και παραδοσης είναι το Λιμάνι Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, ο Σταθμός Λεωφορείων Μακεδονία, ο Σταθμός Λεωφορείων Χαλκιδικής, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το ξενοδοχείο (κατόπιν συνεννοησεως) και το γραφείο μας. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης εκτός ωραρίου ο πελάτης επιβαρύνεται με πρόσθετη χρέωση 20 ευρώ.

Είναι ο πιο απλός τρόπος να εξασφαλίσουμε την είσπραξη πιθανόν επιπλέον χρεώσεων που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια ή στο τέλος της μίσθωσης.  Τέτοιες χρεώσεις μπορεί να είναι η προσθήκη επιπλέον οδηγού, η χρονική παράταση της ενοικίασης, η αναπλήρωση καυσίμου, πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, ζημιές, επιπλέον χιλιόμετρο και άλλα.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα πληρώστε με κάρτα ή με μετρητά. Ωστόσο, θα σας ζητηθεί να καλύψετε την εγγύηση (400 ευρώ) είτε με δέσμευση από την πιστωτική/ χρεωστική σας κάρτα είτε με μετρητά. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται μετά το πέρας της μίσθωσης αν δεν έχουν γίνει πρόσθετες χρεώσεις.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές, τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης. Διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως (συν τα έξοδα διαχείρισης 15€) θα γίνει από την εταιρεία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.